Category: Optician regulations

Pravilnik o dopunama Pravilnika za davanje dozvole za promet medicinskim proizvodima (NN. br. 81/06.)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 1951 Na temelju članka 112. i 114. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 121/03 i 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOBROJ PRAKSI I UVJETIMA ZA DAVANJE DOZVOLE ZA PROMET MEDICINSKIM PROIZVODIMA Članak 1. U Pravilniku o dobroj praksi i uvjetima […]

Read more »

Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o medicinskim proizvodima (N.N., br. 62/05.)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 1195 Na temelju članka 68. stavka 2., članka 96. stavka 2. i članka 101. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 121/03 i 177/04), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA I OBAVJEŠĆIVANJA O LIJEKOVIMA, HOMEOPATSKIM I MEDICINSKIM PROIZVODIMA   I. Opće odredbe   Članak […]

Read more »

Pravilnik o davanju dozvole za promet medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 54/05.)

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 1049 Na temelju članka 112. i 114. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 121/2003 i 177/2004), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi PRAVILNIK O DOBROJ PRAKSI I UVJETIMA ZA DAVANJE DOZVOLE ZA PROMET MEDICINSKIM PROIZVODIMA OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati […]

Read more »

Pravilnik o razvrstavanju medicinskih proizvoda (N.N., br. 54/05.)

Ministar zdravstva i socijalne skrbi 511 Na temelju članka 57. stavka 2. i članka 119. stavka 2. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 121/03 i 177/04), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi PRAVILNIK O PRAĆENJU NUSPOJAVA NAD LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM PROIZVODIMA Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se način praćenja i izvještavanja o […]

Read more »