Category: Optician regulations

Minimum Safety and Health Requirement for Work with Display Screen Equipment

COUNCIL DIRECTIVE of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 87/391/EEC) (90/270/EEC) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 118a thereof, […]

Read more »

Zakon o trgovini

Zakon o trgovini (pročišćeni tekst) (NN 49/03) D I O  P R V I I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem tržištu, obavljanje trgovine s inozemstvom, zaštitne mjere pri uvozu i izvozu, mjere ograničavanja obavljanja trgovine, nepošteno tržišno natjecanje te nadzor i upravne mjere. Članak 2. […]

Read more »

Odluka o proglašenju Zakona o medicinskim proizvodima

HRVATSKI SABOR2225 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKUO PROGLAŠENJU ZAKONA O MEDICINSKIM PROIZVODIMAProglašavam Zakon o medicinskim proizvodima, kojega je Hrvat­ski sabor donio na sjednici 30. svibnja 2008. godine. Klasa: 011-01/08-01/59Urbroj: 71-05-03/1-08-2Zagreb, 4. lipnja 2008. PredsjednikRepublike HrvatskeStjepan Mesić, v. r. ZAKONO MEDICINSKIM PROIZVODIMAI. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom radi osiguranja kvalitetnih […]

Read more »

Obavijest

Upute o postupanju – NOVO Poštovani, Prethodni pregledi radnika prilikom zapošljavanja na poslove sa posebnim uvjetima rada ostvaruju se kod nadležnog doktora specijaliste medicine rada temeljem uputnice poslodavca (obrazac RA 1). Trošak obavljenih prethodnih pregleda snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) do onolikog broja radnika koje poslodavac […]

Read more »

Program majstorskog ispita

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MAJSTOR NAOČALNI OPTIČAR I. Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno. II. Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja: 1. Gospodarstvo i pravni propisi 2. Osnove […]

Read more »

Otvaranje obrta

Većina budućih poduzetnika pita se treba li odabrati obrt ili trgovačko društvo? Odgovor je stvar izbora i osobne odluke na temelju potreba i mogućnosti. Prije konačne odluke potrebno je razmotriti sve pozitivne i negativne strane i jednog i drugog.

Read more »

Knjiga popisa – napomena za pomagala

Optičari koji obavljaju djelatnost pružanja usluga izrade i ugradnje dioptrijskih pomagala nisu, u načelu, dužni voditi popis robe, bez obzira da li se uz pružanje usluge izrade tih pomagala korisniku prodaju i okviri za naočale u koje optičar potom ugrađuje odgovarajuća stakla i leće.

Read more »