Category: Optician regulations

Zakon o trgovini

Zakon o trgovini (pročišćeni tekst) (NN 49/03) D I O  P R V I I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem […]

Read more »

Obavijest

Upute o postupanju – NOVO Poštovani, Prethodni pregledi radnika prilikom zapošljavanja na poslove sa posebnim uvjetima rada ostvaruju se kod nadležnog doktora specijaliste medicine rada temeljem uputnice poslodavca (obrazac RA […]

Read more »

Program majstorskog ispita

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE MAJSTOR NAOČALNI OPTIČAR I. Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji […]

Read more »

Otvaranje obrta

Većina budućih poduzetnika pita se treba li odabrati obrt ili trgovačko društvo? Odgovor je stvar izbora i osobne odluke na temelju potreba i mogućnosti. Prije konačne odluke potrebno je razmotriti […]

Read more »

Knjiga popisa – napomena za pomagala

Optičari koji obavljaju djelatnost pružanja usluga izrade i ugradnje dioptrijskih pomagala nisu, u načelu, dužni voditi popis robe, bez obzira da li se uz pružanje usluge izrade tih pomagala korisniku […]

Read more »